6 / 10
5 - Pakistan
Chrześcijanie pakistańscy dalej żyją w strachu przed restrykcyjnym prawem, które przeciwstawia się konwersji na chrześcijaństwo czy inne religie. Czołowym przykładem jest przypadek Asi Bibi – chrześcijańskiej żony i matki, która spędziła prawie dekadę w więzieniu. Omal nie wykonano na niej kary śmierci za rzekome bluźnierstwo. Mimo że ostatecznie została uniewinniona, wciąż pozostaje celem radykalnych islamistów, którzy w ostatnich miesiącach zdobyli polityczny grunt. Chrześcijanie traktowani są jak obywatele drugiej kategorii. Szacuje się, że każdego roku około 700 dziewcząt i kobiet jest uprowadzanych, gwałconych i zmuszanych do przejścia na islam oraz poślubienia muzułmanów.
+

© A M Syed - Shutterstock