8 / 10
3 – Somalia
Szacuje się, że 99 proc. Somalijczyków to muzułmanie. Mniejszości religijne są tam bardzo prześladowane. Zwłaszcza ci nawróceni chrześcijanie są najbardziej „cenionymi” celami bojowników. Gdy są zdemaskowani, egzekucje na nich przeprowadza się często na miejscu. W ostatnich latach nastroje antychrześcijańskie jeszcze bardziej się nasiliły.
+

© ESB Professional - Shutterstock