2 / 10
Szwecja
W tym kraju dzień, w którym tradycyjnie wspomina się zmarłych, jest świętem ruchomym, choć również ściśle związanym z początkiem listopada (pierwsza sobota tego miesiąca). Zwyczajowo tego właśnie dnia, w wydzielonych na ten cel częściach cmentarzy, rozsypywane są prochy zmarłych, którzy przed śmiercią wyrazili życzenie pośmiertnej kremacji swych zwłok.
+

© wikipedia.com