3 / 10
Portugalia
Przez wieki w kraju tym funkcjonowała ukształtowana niezależnie od Halloween, choć bardzo podobna i również pogańska w swej genezie tradycja "Pão-por-Deus" (czyli "chleb dla Boga"), gdy grupki dzieci krążyły po domach, prosząc o jedzenie. W czasach przedchrześcijańskich było ono, wraz z winem, zanoszone do spożycia zmarłym. Później zaczęto w tym dniu organizować również zbiórki żywności dla ubogich. I rzeczywiście, im się chyba bardziej ten chleb przyda.
+

© pinterest.com/Mary Lacerda