9 / 10
Ekwador
Kolejny kraj, w którym bliscy przynoszą zmarłym na groby jedzenie. Z tą wszakże różnicą, że przynoszą im potrawy..., których zmarli nie lubili. Podobnie jak w innych krajach Ameryki Łacińskiej, również i w Ekwadorze rozpowszechniony jest niestety zwyczaj grania na grobach w kości. I pół biedy gdyby chodziło tylko o głupią zabawę, gorzej, że kości wykorzystywane są tu jako miejscowy odpowiednik tabliczki Ouija, który posłużyć ma do kontaktu ze zmarłymi.
+

© By Sylvain2803 - Own work, CC BY-SA 3.0