7 / 10
Kościół świętych Młodzianków, 128 West 37th Street
Ukończony w 1870 roku. Obecnie jest jedynym kościołem na świecie poświęconym świętym Młodziankom z Betlejem. Jest szczególnym miejscem modlitwy za dzieci nienarodzone, bądź zmarłe podczas porodu.
+

© Jeffrey Bruno