3 / 10
Świdnica – Kościół Pokoju (kościół Trójcy Świętej). Kościół Pokoju w Świdnicy charakteryzuje się prawdopodobnie najbardziej znaną architektoniczną szachownicą w Polsce. Do tego jest największą drewnianą świątynią barokową na świecie, mimo że sam nie wygląda jak typowy kościół. Jego wystrój jest szczególnie interesujący ze względu na obecność niezliczonej ilości polichromii, XVII-wiecznych chrzcielnicy i organów oraz XVIII-wiecznej ambony. Wydaje się, że tego typu konstrukcja postawiona bez gwoździ i stworzona z bardzo nietrwałych budulców powinna była już dawno runąć, jednak stoi stabilnie od 1657 roku.
+

© Wisniowy/Wikipedia | CC BY-SA 4.0