10 / 10
Św. Mikołaj. Był biskupem Myry (w dzisiejszej Turcji), żył zapewne w IV wieku. Musiał być wybitną osobą, sławną ze swojej świętości, mądrości i dobroci, skoro w czasach, kiedy na ołtarze wynoszono tylko licznych wówczas męczenników, został uznany za świętego, chociaż umarł śmiercią naturalną. Legenda głosi, że był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców. Rozdał odziedziczony majątek, a kiedy dowiedział się, że trzy córki ubogiego mieszkańca miasta nie mogą wyjść za mąż powodu braku posagu, podrzucił im ukradkiem większą sumę pieniędzy. O tym, jak dzisiejsze wyobrażenia św. Mikołaja są dalekie od prawdy, najlepiej świadczy fakt, że podczas soboru w Nicei spoliczkował on Ariusza, twórcę herezji arianizmu, który bluźnił na temat boskości Jezusa.
+

© Pexels | CC0