3 / 10
Św. Jan Chrzciciel. Wśród wielu świętych i błogosławionych Janów (samych tylko Polaków jest aż 11) szczególne miejsce zajmuje kuzyn Pana Jezusa. Był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Maryi. Jego narodzenie z bezpłodnej wcześniej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował archanioł Gabriel. Żył jako pustelnik i nauczał Żydów, że nie wystarczy samo bycie potomkami Abrahama, ale potrzebne są pokuta i nawrócenie. Zapowiadał też przyjście Mesjasza. Został ścięty na polecenie króla Heroda Antypasat, którego upomniał z powodu cudzołóstwa. W postaci Jana Chrzciciela uderza jego świętość, asceza, siła charakteru i bezkompromisowość.
+

© Pexels | CC0