6 / 10
Św. Filip Apostoł. Filip to kolejne imię, które zawdzięcza swoją popularność apostołowi. Był uczniem Jana Chrzciciela, pochodził z Betsaidy. Jego greckie imię świadczy o tym, że wywodził się ze środowiska zhellenizowanych Żydów. Z Ewangelii wg św. Jana dowiadujemy się, że bez wahania odpowiedział na wezwanie Jezusa i szybko zorientował się, kim On jest: „Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną». (…) Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu»”. Według jednej z legend Filip miał po zmartwychwstaniu Jezusa apostołować m.in. w Scytii, czyli w okolicach Donu i Dniepru. Byłby więc pierwszym apostołem Słowian.
+

© Pexels | CC0