7 / 10
Święty Aleksander (250-326) był biskupem egipskiej Aleksandrii, a później pierwszym papieżem wybranym, a nie wskazanym w testamencie poprzedniego papieża. Największą zasługą Aleksandra było to, że jako pierwszy rozpoznał błędy Ariusza i z całą stanowczością je zwalczał. Wyróżnił się także jako administrator i duszpasterz. Wprowadził stosowanie wody święconej i nakazał, aby hostia była upieczona z chleba przaśnego. Został ścięty po ciężkich torturach.
+

© Pexels | CC0