9 / 10
Św. Kacper. Jeden z mędrców, zwanych w tradycji królami, którzy, przyprowadzeni przez gwiazdę, złożyli hołd nowonarodzonemu Jezusowi. Ewangelia nie podaje ich imion ani nawet ich liczby (wiadomo tylko, że przynieśli trzy dary: mirrę, kadzidło i złoto). Jednak tradycja podaje, że było ich trzech, mieli na imię: Kacper, Melchior i Baltazar, przybyli z Azji, Europy i Afryki. W katedrze w Kolonii czczone są ich relikwie. Kacper pochodzi od perskiego „gizbar” (skarbnik) albo „gathaspar” (wspaniały).
+

© Pexels | CC0