6 / 16
Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie, sklepienie
+

© Diego Delso/Wikipedia | CC BY-SA 4.0