7 / 11
Rotunda p.w. św. Mikołaja w Cieszynie
+

© Hons084/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl