8 / 11
Rotunda św. Prokopa w Strzelnie
+

© Jan Jerszyński/Wikipedia | CC BY-SA 2.5