1 / 10
Bolonia. Założony w 1088 r. Otrzymał kartę uczelni od Klemensa III w 1189 r.
+