10 / 10
Perugia. Założony w 1308 r. przez papieża Klemensa V.
+