2 / 10
Paryż. Założony w 1045 r. Otrzymał kartę uczelni od papieża Innocentego III w 1215 r.
+