3 / 10
Oksford. Założony w 1096 r. Otrzymał kartę uczelni od papieża Innocentego IV w 1254 r.
+