4 / 10
Salamanka. Założony w 1134 r. Otrzymał kartę uczelni od papieża Aleksandra IV w 1255 r.
+