5 / 10
Cambridge. Założony w 1209 r. Otrzymał kartę uczelni od papieża Jana XXII w 1318 r.
+