7 / 10
Valladolid. Założony w 1241 r. Otrzymał prawa uniwersytetu od Klemensa VI w 1346 r.
+