9 / 10
La Sapienza w Rzymie. Założony w 1303 r. przez papieża Bonifacego VIII.
+