10 / 20
Jako ziemski ojciec Jezusa ten skromny cieśla i święty patron nas wszystkich nie bał się powiedzieć „tak” temu, co przygotowało mu życie i sam Pan Bóg, będąc podporą dla swojej żony, Maryi.
+

© George Martell | Boston Catholic | CC BY-ND 2.0