11 / 20
Św. Szymon z Cyreny – Szukaj łaski we własnym cierpieniu
+

© Waiting For The Word | Flickr CC by 2.0