13 / 20
Św. Ludwik IX, król Francji – Pomagaj potrzebującym
+

© Wikipedia CC by 2.0