14 / 20
Jednocząc swój kraj w pokoju i wierze, król Francji i ojciec jedenaściorga dzieci, tak oto radził swemu synowi: „miej litościwe serce dla biednych i dla wszystkich, którzy cierpią na duchu i ciele”.
+

© Unsplash