16 / 20
Ten ambitny angielski arystokrata żyjący w XVI w. przeżył objawienie, porzucając życie dworskie na rzecz odkrytego przez siebie chrześcijaństwa i własnej rodziny. Za wiarę oddał też swoje bogactwo i wolność.
+

© Shutterstock