19 / 20
Św. Augustyn – Bądź w bliskich relacjach z dziećmi
+

© Wikipedia PD