1 / 10
Pomnik Karola i Emilii Wojtyłów w Częstochowie Tego typu jedyne na świecie ich upamiętnienie znajduje się przed częstochowskim Domem Pielgrzyma im. Św. Jana Pawła II.
+

© Aw58/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl