2 / 10
Pomniki wikarego Karola Wojtyły w Gdowie i Niegowici. Pierwszy przedstawia młodego księdza Wojtyłę idącego z walizką do Niegowici – swej pierwszej parafii. Posąg stoi na trasie tej wędrówki, czyli (obecnie) na chodniku otaczającym rondo im. św. Jana Pawła II w Gdowie (powiat wielicki). Drugi posąg stoi przy kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w samej Niegowici. Można powiedzieć, że jest to ks. Wojtyła, który już do niej doszedł i pełni obowiązki wikarego.
+

© Krzys L/Wikipedia | CC BY-SA 4.0