3 / 10
Język gestów (migowy). Zakonnicy opracowali go po to, aby nie łamać zakazu milczenia obowiązującego w podanych wyżej miejscach. Język ten miał mało znaków (gestów), aby zapobiegać migowemu „gadulstwu”. Na podstawie owego języka, pod koniec XVI w. opracowano ten system gestów, którym dziś posługują się głuchoniemi.
+