7 / 10
Reguły zachowania się przy stole. Mnichów (np. cystersów) w czasie spożywania posiłków obowiązywały określone zasady (reguły) zachowania się przy stołach refektarza. Z reguł tych wywodzą się dzisiejsze prawidła stołowego savoir vivre.
+