4 / 11
„Opowieść o dwóch miastach”, Charles Dickens
Sydney Carton, czarny charakter, znajduje odkupienie w miłości do kobiety. Jest zamężna, ale kiedy jej mąż zostaje skazany na ścięcie (akcja toczy się podczas Rewolucji Francuskiej), Sydney ze względu na ukochaną wykorzystuje swe bliźniacze podobieństwo do skazańca, usypia go, a następnie wyprowadza z więzienia i zajmuje jego miejsce. Nikt nie odkrywa podstępu. Sydney umierając, cytuje Jezusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie…”.
+

© Charles Dickens | Macmillan Collector's Library | Amazon