1 / 10
Akceptacja
Przez pierwsze dekady naszego życia często próbujemy być kimś lub przedstawiać się jako ktoś, kim nie jesteśmy. Potrzeba nam pewności siebie, aby zaakceptować i docenić to, kim faktycznie jesteśmy, a wydaje się, że w miarę upływu lat łatwiej nam przyjąć siebie takimi, jakimi stworzył nas Bóg.
+

© Shutterstock