6 / 10
Większy szacunek
W miarę jak coraz bardziej rośnie twoja empatia i zrozumienie dla innych i ich sytuacji, często możesz również odczuwać większy szacunek dla ludzi. I może to być odczucie odwzajemnione, gdy wraz z upływem lat doświadczasz rosnącego szacunku od tych, którzy byli świadkami zmagań, których doświadczyłeś w życiu i z których wyszedłeś zwycięsko.
+

© Shutterstock | halfpoint