1 / 10
1. Argument słabości Chrystusa
Ważne jest uzmysłowienie sobie tego, w jaki sposób prowadzona jest w narracja w Nowym Testamencie. Nie przypomina ona bynajmniej „mitu o zmartwychwstaniu” czy opowieści o odradzającym się z popiołów feniksie, na które wskazują sceptycy, w tym wspomniany wyżej Peterson. Jezus nie jest ukazany w Piśmie Świętym Nowego Testamentu jako wszechpotężny bohater mityczny, który łatwo rozprawia się ze swoimi wrogami. Jest w nim słabość. Prosi Boga: „Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich”, a później woła głośno: „Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?”. Po ukrzyżowaniu Jezusa Jego uczniowie nie wspominają go jak bohatera, lecz pamiętają właśnie tę Jego słabość. Apostołowie zaś wracają, bo stało się coś niezwykłego: ich pokonany przywódca wrócił z krainy zmarłych.
+