10 / 10
10. Narodziny historycznej religii
Chrześcijaństwo rozwijało się i rozprzestrzeniało pomimo prześladowań, i to wcale nie dzięki przymiotom apostołów czy szczególnym korzyściom z wyznawania wiary z Chrystusa. Apostołowie byli ludźmi słabymi, a za wyznawanie nauki Jezusa groziły surowe kary. Tym, co pozwoliło rozwijać się wierze w Chrystusa, było doświadczenie Zmartwychwstania, którego świadkami byli pierwsi chrześcijanie.
+