2 / 10
2. Argument słabości apostołów
Gdyby założyć, że apostołowie sami wymyślili chrześcijaństwo, nie uczynili tego bynajmniej tak, jak większość założycieli nowych religii. Nie przedstawili siebie samych w pozytywnym świetle, jako godnych szacunku i zaufania; Nowy Testament przynosi wiele opisów ich bardzo ludzkich słabości. Jak zauważa Katechizm Kościoła Katolickiego (643): „Ewangelie są dalekie od pokazania nam wspólnoty opanowanej jakąś mistyczną egzaltacją; przeciwnie, pokazują uczniów zasmuconych („zatrzymali się smutni”: Łk 24, 17) i przerażonych. Dlatego nie uwierzyli oni pobożnym kobietom wracającym od grobu i „słowa te wydały im się czczą gadaniną” (Łk 24, 11). Gdy Jezus ukazuje się Jedenastu w wieczór Paschy, „wyrzuca im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego” (Mk 16, 14). Jeśli apostołowie sami wymyślili chrześcijaństwo, to zrobili to bardzo niewprawnie, ujawniając jakże wiele powodów, aby im żadną miarą nie wierzyć.
+