3 / 10
3. Nawrócenie Szawła
Oprócz Dwunastu mamy jeszcze przypadek św. Pawła, który z nadgorliwego prześladowcy chrześcijan stał się niestrudzonym głosicielem nauki Chrystusa po bezpośrednim z Nim spotkaniu. Ta niebywała przemiana – z Szawła zgorszonego nauką chrześcijan w Pawła, który nie ustaje w głoszeniu tejże nauki – ma sens jedynie w świetle zmartwychwstania Chrystusa. Nie ma natomiast żadnego sensu, jeśli zmartwychwstanie nie miało miejsca. Paweł nieustannie powraca do faktu zmartwychwstania Chrystusa, także wtedy, gdy jest sądzony. Nawrócenie jest fundamentem jego wiary i zmienia dosłownie wszystko. Wypowiada nawet takie oto słowa: „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15, 14). Św. Paweł postawił wszystko na rzeczywiste Zmartwychwstanie i do tego samego przynagla nas.
+