5 / 10
5. Wiara męczenników
Od zarania istnienia Kościoła do chwili obecnej chrześcijanie dobrowolnie oddają swoje życie za wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa. Dla nich Zmartwychwstanie nie jest pięknym marzeniem, któremu się oddają, lecz namacalną rzeczywistością, w imię której cierpią i gotowi są ponieść największą ofiarę. Jak mówił męczennik Ignacy w 108 roku po Chrystusie: „On prawdziwie zmartwychwstał, a przynaglał Go Ojciec, który tak samo powoła z martwych nas, wierzących w Niego przez Chrystusa Jezusa”. Krótko po wypowiedzeniu tych słów męczennika rozszarpały lwy. Z kolei męczennik Polikarp, spalony za wiarę na stosie w 155 roku, głosił: „Ten, kto Jego powołał z martwych, da zmartwychwstać także nam, jeżeli będziemy pełnić Jego wolę, iść drogą Jego przykazań i miłować to, co On sam umiłował”.
+