6 / 10
6. Rzekomo „wykluczające się” świadectwa
Ewangeliści w swoich opisach zawarli wiele różnych szczegółów i materiał z wielu źródeł, z których każde wspomina fakt zmartwychwstania. Mamy więc historię o drodze do Emaus, opowieść o śniadaniu nad brzegiem morza, widzimy Tomasza, który przekonuje się, że Jezus nadal nosi na ciele ślady ran, poznajemy opowieść Marii Magdaleny itp. Wszystkie one zaświadczają o tym samym fakcie Zmartwychwstania. Sceptyczni czytelnicy Biblii wskazują na istnienie sprzeczności pomiędzy wieloma przekazami, zaś obrońcy Pisma Świętego tłumaczą, że mogą one współistnieć. Często w takich dyskusjach tracimy z pola widzenia to, co najistotniejsze: przekazy te ukazują doświadczenia różnych ludzi dotyczące tego samego wydarzenia, nie są zaś świadomym działaniem jakiejś grupy w celu „wykreowania” faktu.
+