7 / 10
7. Naoczni świadkowie
W liście do Koryntian, który bibliści datują na ok. 53 rok, św. Paweł mówi o ukazaniu się żywego Jezusa w jednej chwili pięciuset osobom. Gdyby nie było tak naprawdę, trudno byłoby „bezkarnie” utrzymywać, że wydarzenie takie miało miejsce w tak krótkim po nim czasie. Kiedy św. Paweł nieustanie powraca do Zmartwychwstania, przywołuje dwa istotne dla siebie fakty: grób jest pusty, a Jezus objawił się wielu. To nieodparte dowody; gdyby było inaczej, ochoczo wykazaliby to słuchacze i czytelnicy jego słów.
+

© Picasa | Picasa