8 / 10
8. Źródła niechrześcijańskie
W rzeczywistości istnieje sporo dowodów na istnienie Jezusa w starożytnych tekstach autorów takich jak Tacyt, Pliniusz Młodszy, Józef Flawiusz i grecki satyryk Lukian z Samosat; wspomina Jezusa także Talmud babiloński. Wszystkie źródła mówią o różnych aspektach życia Jezusa. Józef Flawiusz, żydowski historyk, napisał w 93 roku historię, w której wspomina się, że Jezus został ukrzyżowany, a potem pojawił się żywy pośród swoich naśladowców. Chociaż tekst jest kwestionowany przez niektórych uczonych, istnieje wiele wersji, które podtrzymują istotny fakt śmierci Jezusa, który następnie w jakiś sposób powraca z krainy umarłych do życia. Tacyt wspomina o Jezusie, wskazując, że Jego ukrzyżowanie nie położyło kresu „przesądowi”, jakim było chrześcijaństwo. I jakkolwiek różne teksty różnie piszą o tym, co stało się w Jerozolimie, Tacyt zauważył bardzo istotną rzecz – dlaczego to śmierć Jezusa nie była końcem religii, którą głosił? Dlatego właśnie, że powstał z martwych.
+