9 / 10
9. Jezus nie umarł ponownie
Posiadamy dowody nie tylko na Zmartwychwstanie Jezusa, ale i na Jego bóstwo. Współcześnie mamy przykłady osób, które powróciły do życia po krótkotrwałym doświadczeniu śmierci. Nowy Testament przynosi z kolei historie tych, którzy wrócili do życia po dłuższym nawet doświadczeniu śmierci. Jak zauważa Katechizm Kościoła Katolickiego (646): „Zmartwychwstanie Chrystusa jest istotowo różne. W swoim zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi ze stanu śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią. Ciało Jezusa zostaje w Zmartwychwstaniu napełnione mocą Ducha Świętego; uczestniczy On w Boskim życiu w stanie chwały, tak że św. Paweł może powiedzieć o Chrystusie, że jest »człowiekiem niebieskim«”. Jezus nie zmartwychwstał po to, by ponownie umrzeć. Dlatego właśnie jesteśmy świadkami:
+