1 / 10
Wychowanie jest aktem nadziei
"Wychowanie samo w sobie jest aktem nadziei, nie tylko dlatego, iż proces ten jest ukierunkowany na przyszłość, ma bowiem na celu budowanie przyszłości, ale dlatego, iż sam akt wychowania jest przeniknięty nadzieją. Nauczyciele powinni zawsze mieć przed oczyma, jak wielki jest na tym polu ich wkład w społeczeństwo. Swoim zaangażowaniem w codzienną pracę z dorastającymi dziećmi i młodzieżą argentyńską wręczają nam tę podstawową wskazówkę, ten odkupieńczy i zbawczy znak, znak nadziei, którym każdego dnia rozdzielają chleb prawdy, zapraszając nas do tego, byśmy nie ustawali w drodze, do ciągłego podejmowania trudu wędrówki" (23 kwietnia 2008; przemówienie do Stowarzyszeń Nauczycieli i Wychowawców).
+

© Pexels | CC0