2 / 10
Wychowanie w prawdzie poprzez świadectwo
"Wychowanie w poszukiwaniu prawdy będzie wymagało od was, drodzy nauczyciele, postawy, o jakiej wspomniałem wcześniej: «umieć podać powód», ale nie wyłącznie poprzez jakieś pojęciowe wyjaśnienia czy treści, ale całościowo poprzez nawyki i przekonania, które uosabiacie. To właśnie nauczyciel ma sposobność swoim życiem potwierdzać to, co głosi. Ten wymiar przekazywania prawdy – w pewien sposób estetyczny, aczkolwiek nie powierzchownie dekoracyjny – czyni z nauczyciela żywą ikonę prawdy, jakiej naucza. Tutaj piękno i prawda się przenikają. Wszystko staje się ciekawe, pociągające i w końcu w sercach uczniów zaczynają budzić się te zdrowe «rozterki»" (23 kwietnia 2008; przemówienie do Stowarzyszeń Nauczycieli i Wychowawców).
+

© Pexels | CC0