5 / 10
Głoście światłość
"Dzisiaj przemawiam do was, którzy pracujecie w szkolnictwie, w otoczeniu tych chłopców i dziewcząt, za których jesteście odpowiedzialni, podobnie jak anioł do apostołów: «Wyjdźcie z więzienia, idźcie i głoście ten sposób życia!». Taki sposób życia, w którym to światłość zwycięża; taki sposób życia, w którym nie przehandlowuje się światłości za marną latarenkę, niezdolną rozproszyć otaczające nas ciemności. Głoście taki sposób życia, w którym nie ma miejsca na ciemność i walczcie z tym tak często występującym zmęczeniem wpisanym w wasze powołanie o to, by każdy chłopiec i każda dziewczynka otwierali swoje serce na światłość i nie bójcie się światłości, nawet za cenę pewnych trudności" (Homilia w trakcie Mszy Świętej w intencji szkolnictwa, 2009).
+

© Pexels | CC0