6 / 10
Nie lękajcie się
"Wychowanie kryje w sobie zadanie, by wspierać postawę wolności odpowiedzialnej, która na życiowych rozstajach będzie kierowała się zdrowym rozsądkiem i inteligencją; by formować osoby, które bez zastrzeżeń przyjmą do wiadomości, że własne życie oraz los swojej społeczności mają w swoich rękach i że ta wolność jest nieskończonym darem, porównywalnym wyłącznie z niewysłowioną miarą ich transcendentnego przeznaczenia. Taka jest właśnie stawka w tej waszej codziennej wędrówce do pracy i szkolnej rutynie. Tutaj nie chodzi o nic innego, chociaż czasami zmęczenie i trudności będą wam sączyły do serca wątpliwości i pokusy, choć przyjdą takie chwile, kiedy cały wysiłek będzie wydawał się niewystarczający w obliczu wszelkiego rodzaju przeogromnych trudności, jakie pojawią się na drodze; wobec tych trudności i pokus, wobec tych kamieni, rozbrzmiewa głos, który nie przestaje nam powtarzać: «nie bójcie się»" (6 kwietnia 2005; przemówienie do Stowarzyszeń Nauczycieli i Wychowawców).
+

© Pexels | CC0