8 / 10
Szkołę tworzą nauczyciele
"Szkoła może być zwyczajnym «miejscem» (geograficznym, osiedlowym budynkiem, ale również ośrodkiem o wymiarze egzystencjalnym, ludzkim, międzyludzkim), podłożem, w którym zapuszczone zostaną korzenie umożliwiające jednostkom przyszły rozwój. Może być schronieniem i domem, pewnym gruntem, oknem, przez który dostrzeżemy horyzont transcendencji. Jesteśmy jednak przekonani, iż szkoła to nie mury, tablice i dzienniki; to ludzie, a w szczególności nauczyciele. I to właśnie oni wraz z wychowawcami są zobowiązani do rozwijania w sobie umiejętności afektywnych i ducha poświęcenia, aby uczynić te miejsca ludzkimi" (28 marca 2001; przemówienie z okazji rozpoczęcia roku szkolnego).
+

© Pexels | CC0